Betaling tegen documenten betekenis & definitie

Betaling tegen documenten - (Eng. documents against payment) : verkoopconditie in den buitenlandschen handel. De exporteur geeft een wissel af en belast een bank met de incasseering daarvan. Deze disconteert den wissel of geeft een voorschot daarop, dat na betaling van den wissel wordt vereffend met het binnengekomen bedrag.