Balance of sums betekenis & definitie

Balance of sums - (Eng.) bruto-saldo der kapitalen bij de rekening courant.

Gepubliceerd op 13-03-2019