Balance des capitaux betekenis & definitie

Balance des capitaux - (Fr.) bruto-saldo der kapitalen, bij de rekening courant.

Gepubliceerd op 13-03-2019