Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Goedkoop

betekenis & definitie

adj., goed-, guodkeap, skewielich; uit inschikkelijkheidleveren, skewiel(j)e; het is wat teverkocht, it is der ûnder troch.