epstein-barrvirus (EBV) betekenis & definitie

Bepaald herpesvirus (uitspraak: ep-stein-BAR-virus, ee-bee-VEE).

Dit virus komt wereldwijd veel voor. Zo’n negentig procent van de wereldbevolking is ermee besmet. De afkorting ‘EBV’ wordt daarom voor de grap wel uitgelegd als everybody’s virus, ‘allemansvirus’. Daarvan krijg je bijvoorbeeld de ziekte van Pfeiffer. Dokters vermoeden dat het virus ook multipele sclerose (MS) en sommige vormen van kanker kan geven.

Ook humaan herpesvirus 5.