Publieksvoorlichting betekenis & definitie

Publieksvoorlichting is voorlichting gericht op een bepaald gebied voor het grote publiek.
Voorlichting is de bewust gegeven hulp bij menings- of besluitvorming door middel van communicatie.

Voorlichting zelf is een opzettelijke en systematische poging om op het gebied van kennis en inzicht een ander zodanig van dienst te zijn, dat deze in staat is zo zelfstandig en bewust mogelijk en zoveel mogelijk overeenkomstig zijn eigen belang, ten aanzien van een specifiek geval, een beslissing te nemen.