frequentiestaat betekenis & definitie

Lijst waarop de deelnemers aan een parenwedstrijd na afloop kunnen zien hoeveel punten hun score op een spel heeft opgeleverd. De frequentiestaat bevat behalve het spelnummer een aantal kolommen met achtereenvolgens alle scores voor noord-zuid (te beginnen met de beste score en aflopend naar de slechtste), het aantal keren dat iedere score is voorgekomen (optioneel, hoewel juist aan deze frequentie de staat zijn naam ontleent), het aantal punten dat de desbetreffende score een noord-zuid paar oplevert en het aantal punten dat de desbetreffende score een oost-west paar oplevert. Onderaan de staat is ruimte voor de vermelding van eventuele arbitrale scores.

Gepubliceerd op 23-06-2017