Pseudokroep betekenis & definitie

Pseudokroep is een virale infectie van de bovenste luchtweg dat ook wel laryngitis subglottica wordt genoemd. Letterlijk betekent dit een ontsteking in de bovenste luchtweg net onder het strotklepje. Dit is een klep die de luchtweg kan afsluiten wanneer er voedsel naar de slokdarm gaat.

Het is een bekende infectie dat met name voorkomt bij jonge kinderen. Ondanks dat het een onschuldige aandoening is kunnen ouders erg bezorgd zijn. Een kind kan hier namelijk erg benauwd van worden. Belangrijk is in dit geval om altijd rustig te blijven zodat het kind rustig kan ademen.

Door de ontsteking in de luchtweg gaan de slijmvliezen zwellen en treedt er een vernauwing op. Dit veroorzaakt benauwdheid. Doordat de ontsteking bij de stembanden zit kunnen kinderen een hese stem krijgen. Daarnaast ontwikkelen ze een typische blaf hoest, ook wel geduid als een ‘zeehonden hoest’. Vaak worden klachten vooraf gegaan aan een simpele verkoudheid en verergeren de symptomen opeens ’s avonds. Een arts zal een inspiratoire stridor opvallen wat inhoudt dat er tijdens inademing een piepend geluid te horen is.

Er is in principe geen behandeling nodig. Echter in het ziekenhuis kan ervoor gekozen worden om een dexamethason drankje te geven dat de ontsteking direct remt en de symptomen binnen een half uur laat afnemen. De infectie zal vanzelf over gaan.

Dit ziektebeeld lijkt in symptomen op epiglottitis. Echter epiglottitis wordt veroorzaakt door een bacterie en kan een acute bedreiging vormen gezien de luchtweg hierdoor kan afsluiten. Onderscheidend tussen deze ziektebeelden is met name de hoogte van de koorts. Hedendaags is iedereen die volgens het rijksvaccinatie programma wordt ingeënt voor deze bacteriële verwekker (haemophilus influenza type B) beschermd. Dit ziektebeeld komt dus eigenlijk niet meer voor in Nederland.

Gepubliceerd op 06-06-2016