Wat is de betekenis van Paulus?

2024-05-21
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Paulus

Van Lat. paul(l)us 'klein, gering'. Reeds een Romeinse familienaam in de gens (familie, geslacht) Aemilia. Het is de naam van de apostel, die hij als Romeins burger had; in Handelingen, in de Bijbel, verschijnt de naam Paulus voor het eerst bij het bezoek van Paulus en Barnabas aan Cyprus. Voordien vinden we de naam Saulus (zie Saul). De figuur van...

2024-05-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Paulus

Paulus - Eigennaam 1. (mannelijke naam) jongensnaam

2024-05-21
Jodendom van A tot Z

Prof.dr. Pieter W. van der Horst (2006)

Paulus

jood geboren in Tarsus (Cilicië), later leerling van de bekende Farizeeër Gamaliël in Jeruzalem, maar na zijn bekering tot het geloof in Jezus een van de eerste en meest succesvolle christelijke missionarissen. Zijn geboorte- en sterfjaar zijn onbekend, maar hij leefde in ieder geval tussen 1 en 60 n. C. Paulus, wiens oorspronkelijke...

2024-05-21
Ikonen Lexicon

Karin Braamhorst (2004)

Paulus

Paulus was een apostel. Van het uiterlijk van Paulus is een beschrijving. Eusebius verhaalt in zijn Geschiedenis der Kerk over de portretten van deze twee apostelen, die door enkele bekeerlingen zouden zijn gemaakt. Over Paulus zegt Eusebius: ‘Paulus was klein en een beetje krom. Hij had een bleke teint, hij was kaal en leek ouder dan hij was, maar...

2024-05-21
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Paulus

Paulus, Pieter, Nederlands politicus, *9.4.1754 Axel, +17.3.1796 's-Gravenhage. Paulus werd in 1785 advocaat-fiscaal bij de → admiraliteit van de Maas. Hij trachtte tevergeefs door een gesprek met prinses → Wilhelmina van Pruisen tot een samenwerking tussen stadhouder en democraten te komen (1785). Als democratisch patriot werd hij in 1787 ontslage...

2024-05-21
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Paulus

m Van Lat. paul(l)us ‘klein, gering’. Reeds een Romeinse familienaam in de gens (d.i. familie, geslacht) Aemilia. Naam van de apostel, die hij als Romeinse burger had (in ‘Handelingen’ verschijnt de naam Paulus voor het eerst bij het bezoek van Paulus en Barnabas aan Cyprus). Voordien vinden we de naam Saulus (Hebr. Sjaoel:...

2024-05-21
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

PAULUS

naam van pausen: I (757-767); II (1464-1471); m (1534-1549); iv (1555-1559); V (1605-1621).

2024-05-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Paulus

aanvankelijk hevig vervolger van de Christelijke gemeente in Jeruzalem. Op weg naar Damascus om ook daar de Christenen te overvallen, wordt hij verblind door een fel licht. In Damascus komt hij tot bekering, wordt gedoopt en predikt in de synanoge dat Christus de Zoon Gods is. Hij maakt vier grote zendingsreizen. Onder keizer Nero wordt hij te Rome...

Wil je toegang tot alle 19 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-21
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

Paulus

(Paullus), i, m. Rom. bijnaam, vooral in de Aemilische gens.