zuivelindustrie betekenis & definitie

Het begrip zuivelindustrie heeft 2 verschillende betekenissen:

1) geheel van economische activiteiten waarbij grootschalig en machinaal zuivelproducten worden geproduceerd; deelgebied in de industrie met als activiteit de productie van zuivelproducten; industrie die zuivelproducten produceert
2) geheel van bedrijven die werkzaam zijn in de zuivelindustrie, beschouwd in hun totaliteit als bedrijfstak of in een ander verband, bv. in hun gemeenschappelijke geografische ligging, in een bepaald marktsegment e.d.; geheel van bedrijven die zuivelproducten produceren