Potentiële groei betekenis & definitie

De toename van de hoeveelheid en productiviteit van de beschikbare productiefactoren.