Productiefactoren betekenis & definitie

De voor de productie benodigde middelen (arbeid, kapitaal, natuur en ondernemerschap).