Geaggregeerde aanbod betekenis & definitie

Het totale aanbod van goederen en diensten en het gemiddelde prijspeil in de economie.