Geaggregeerde vraag betekenis & definitie

De totale vraag naar goederen en diensten en het gemiddelde prijspeil in de economie.