G-ds betekenis & definitie

G-ds - Eigennaam
1. (religie) schrijfwijze voor Gods gebruikt door zeer vrome joden, uit respect voor Zijn heiligheidCategorie:Jiddisch-Hebreeuws in het Nederlands
We gebruiken niet G-ds volledige naam uit respect voor Zijn heiligheid.

Woordherkomst
van G-d met de genitiefuitgang -s

Gepubliceerd op 30-10-2017