Requiem betekenis & definitie

Dit is de naam voor een lijkmis, die in de Rooms Katholieke kerk wordt gelezen of gezongen voor een overledene. Zij heet eigenlijk Missa in Requiem : mis voor de zielerust van De beginwoorden zijn: „Requiem œternam, dona eis, Domine!" oftewel „geef hun de eeuwige rust, o Heer !"

Gepubliceerd op 25-01-2017