afgelikte boterham betekenis & definitie

vrouw die veel seksueel contact heeft gehad. Zij zou dan minder in trek zijn bij de mannen omdat er al een andere vent overheen is geweest. De vrouw in kwestie is niet ‘fris’ meer. Tegenwoordig vooral van jongere meisjes en door meisjes gezegd. De term suggereert dat meisjes die voor hun plezier seks hebben gehad, als minderwaardig worden beschouwd. De laatste decennia eveneens van toepassing op mannen die al met meerdere vrouwen gevrijd hebben. Het WNT omschrijft de uitdrukking als volgt: ‘iets waarvan een ander het beste voordeel reeds genoten heeft (als een boterham, waarvan een ander de boter heeft afgelikt); in ’t bijzonder, in platte scherts, van een meisje gezegd, dat reeds met een ander verkeer heeft gehad, en waarvan dus de eerste frischheid is afgezoend (Harrebomée)’. Soms ook (zoals hierna bij Piryns) voor iemand die al meer dan genoeg aan bod gekomen is. Vgl. deurmat.

‘Afgelikte boterham’, zei mijn moeder toen een vriendin van mij voor de tweede keer ging trouwen. (Bert Hiddema, Zwart geld, 1983)

‘Carmiggelt?’ sprak een in het vak vergrijsde collega. ‘Ga je Carmiggelt interviewen? Dat is toch een afgelikte boterham?’ (Piet Piryns, Er is nog zoveel ongezegd. Vraaggesprekken met schrijvers, 1988)