Rijles betekenis & definitie

Een rijles is het opdoen van vaardigheden in het besturen van (motor)voertuigen. Rijlessen maken deel uit van een rijopleiding waarmee uiteindelijk een rijbewijs behaald kan worden.

In Nederland mogen vanaf 18 jaar rijlessen worden gevolgd op de openbare weg; op 17-jarige leeftijd mag dit alleen op een besloten terrein. Het gemiddeld aantal rijlessen voor het deelnemen aan het praktijkexamen ligt op 40, maar dit kan sterk uiteenlopen. De ene leerling heeft aan 20 lessen genoeg, terwijl de ander na 80 lessen nog moeite heeft om het praktijkexamen succesvol af te leggen. De grote verantwoordelijkheid voor het besturen van de auto, de combinatie van handelingen die moeten worden verricht of lichamelijke beperkingen kunnen hiervan de oorzaak zijn. Een tussentijdse toets kan de leerling echter al voorbereiden op het praktijkexamen, waarbij tegelijkertijd punten naar voren kunnen komen waar aan gewerkt moet worden. Waar een rijles zonder enige voorkennis gevolgd mag worden, dient de leerling eerst succesvol een theorie-examen afleggen alvorens deel te mogen nemen aan het praktijkexamen.