Gebouw (volgens wabo) betekenis & definitie

Een gebouw wordt door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de wabo) omschreven als ‘elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten gebouw zijnde.’

Een gebouw moet toegankelijk zijn voor mensen. Bij ‘gedeeltelijk door wanden omsloten’ moet er sprake zijn van op zijn minst twee wanden. Een carport die maar aan een kant tegen een woning aanstaat, is geen gebouw. Een carport die tussen twee woningen in staat is dat echter wel.

Uit een uitspraak van ABRS 27 juni 2007, LJN BA8136 blijkt dat de feitelijke gelegenheid om een bouwwerk te kunnen betreden niet essentieel is. Wanneer het bouwwerk op zo een manier is gebouwd dat het te betreden zou zijn, maakt het niet uit of dat ook feitelijk mogelijk is. Een voorbeeld van een situatie waar het niet meer mogelijk zou kunnen zijn om een bouwwerk te betreden, is wanneer er zich installaties in het bouwwerk bevinden die het betreden onmogelijk zouden maken.

Het komt ook voor dat de feitelijke toegankelijkheid wel mogelijk is, maar dat het bouwwerk toch niet voldoet aan de eisen om een gebouw te zijn.

Enkele voorbeelden van gebouwen zijn carports (wanneer het tussen twee woningen in staat), constructies met meer dan twee wanden, kantoren, schuren en woningen.

Laatst bijgewerkt 19-01-2016