Arbeidsgehandicapt betekenis & definitie

Iemand is arbeidsgehandicapt wanneer hij door ziekte of een gebrek belemmerd wordt bij het verkrijgen of verrichten van arbeid.

Een arbeidsgehandicapte kan gebruik maken van bepaalde subsidies, waaronder de no-riskpolis en premiekorting (zie Ensie 'artikel 29b Ziektewet' en 'premiekorting') waardoor het voor een werkgever aantrekkelijker wordt om hem in dienst te nemen. De Rijksoverheid stimuleert het dat zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking bij een bedrijf komen te werken. Door middel van positieve* en negatieve** re-integratieprikkels probeert de overheid de participatie van arbeidsgehandicapten te bevorderen. Met de komst van de Participatiewet wordt een groot deel van het re-integratietakenpakket van het Rijk (lees UWV) gedecentraliseerd naar gemeenten.

Arbeidsgehandicapt is een term die gold onder vigeur van de Wet REA. De REA is in 2006 ingetrokken. De arbeidsgehandicaptendefinitie uit de REA is echter nog steeds relevant omdat artikel 90 Ziektewet (een overgangsbepaling) dezelfde categorie werknemers - in de praktijk zijn dit vooral (ex-)WAOers - onder de beschermende werking van de zogenaamde 'no-riskpolis' (zie Ensie hierover) brengt. Ook in de Wet financiering sociale verzekeringen (zie artikel 49 Wfsv) en het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst wordt nog steeds gesproken over een premiekorting voor de 'arbeidsgehandicapte werknemer', dus zonder betekenis is deze term zeker niet.

In 2006 heeft de wetgever de term 'Structureel Functioneel Beperkt' geïntroduceerd, als opvolger van het begrip 'Arbeidsgehandicapt'. Onlangs heeft de wetgever door middel van de Participatiewet het Nederlandse re-integratielandschap met alweer een nieuwe doelgroep verrijkt, namelijk de 'Arbeidsbeperkte', zie artikel 38b Wfsv. Verwarrend... is geen overdrijving.

* Bijvoorbeeld: Premiekorting, de no-riskpolis (artikel 29b Ziektewet), vervoersvoorzieningen, meeneembare voorzieningen, jobcoaching, proefplaatsing
** Bijvoorbeeld: Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas, Poortwachterregels, loonsanctie, quotumdreiging

Laatst bijgewerkt 25-08-2015