Jongensbesnijdenis betekenis & definitie

De besnijdenis van mannen (jongens eigenlijk, of nog preciezer: baby’s) wordt verordonneerd in Genesis 17:9­-13. In Genesis wordt het geformuleerd als een opdracht die God geeft aan Abraham en waarin hij het verbond toelicht tussen de God van Israël en het volk van Abraham.

God zegt: ‘Jij moet je houden aan dit verbond met mij, evenals je nakomelingen, generatie na generatie. Dit is de verplichting die jullie op je moe­ten nemen: alle mannen en jongens moeten worden besneden. Jullie moeten je voorhuid laten verwijderen; dat zal het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie. In elke generatie opnieuw moet iedereen van het mannelijk geslacht besneden worden wanneer hij acht dagen oud is. Dit geldt niet alleen voor wie tot je eigen volk behoort maar ook voor jullie slaven, of ze nu bij jullie geboren zijn of van vreemdelingen zijn gekocht; iedereen die bij jullie geboren is of door jullie is gekocht, moet worden besneden. Zo zal dit verbond met mij voorgoed zichtbaar zijn aan jullie lichaam. Een onbesnedene, een mannelijk persoon van wie de voorhuid niet verwijderd is, moet uit de gemeenschap gestoten worden, omdat hij het verbond verbroken heeft’.

Een uitspraak van het Keulse Landgericht in 2012 deed veel stof opwaaien in Duitsland. Toen vervolgde het Duitse Openbaar Ministerie een arts die een besnijdenis op religieuze gronden had uitgevoerd wegens het toebrengen van lichamelijk letsel aan het kind. In eerste instantie werd de arts vrijgesproken vanwege: (i) toestemming van de ouders, (ii) de religieuze grondslag van de besnijdenis. Maar het Landgericht oordeelde anders. Jongensbesnijdenis was niet minder strafbaar, verklaarde de Keulse rechter, wanneer het (a) plaatsvindt op religieuze gronden, (b) medisch verantwoord gebeurt, (c) met toestemming van de ouders gebeurt. Bondskanselier Angela Merkel vond de uitspraak van de rechter ‘belachelijk’ en inmiddels is wetgeving gemaakt waarin de Duitse rechter wordt ‘overruled’.

Laatst bijgewerkt 17-02-2017