Capaciteit betekenis & definitie

Capaciteit is het aantal eenheden (treinen) dat maximaal in een bepaalde tijdsduur van een infrastructurele voorziening gebruik kan maken gegeven de productie uitgangspunten en de gegeven maximale baanvakbelasting.

Berekening van de capaciteit is alleen mogelijk indien bekend is in welke frequentie treinen met welke snelheid rijden met hun onderlinge volgorde. Bij bepaling van de rijsnelheden dient ook rekening gehouden te worden met de materieel afhankelijke optrek- en remkaracteristieken.