Informatievaardigheden betekenis & definitie

Informatievaardigheden zijn vaardigheden die helpen bij het zoeken, vinden, beoordelen en verwerken van informatie op het internet.

De vaardigheden zijn erop gericht de behoefte aan informatie te herkennen en een duidelijke informatievraag te formuleren, gevolgd door het selecteren van informatiebronnen. Daarnaast gaat het om de vaardigheid de gevonden informatie kritisch te beoordelen op bruikbaarheid, kwaliteit en betrouwbaarheid en, tot slot, om de vaardigheid deze informatie op een eigen, persoonlijke manier te verwerken in een verslag, rapport of thesis.

Laatst bijgewerkt 27-12-2016