Het Zwitsers Chalet in Santpoort betekenis & definitie

(Wüstelaan 73), nu restaurant, werd in 1835-'36 gebouwd als zomerverblijf voor bankier A. van der Hoop, de toenmalige eigenaar van de nu verdwenen buitenplaats Spaarnberg aan de overzijde van de weg.

Het met riet gedekte pand, met aan de straatzijde een in hout uitgevoerde voorsprong met veranda boven een wit gepleisterde onderbouw, is door J.D. Zocher jr. ontworpen. Van hem is ook de landschappelijke aanleg van het park van Spaarnberg aan weerszijden van de Wüstelaan, waarvan de vijver bij het chalet en de slingerende waterpartij aan de overzijde van de Wüstelaan bij een appartementencomplex (1993) zijn behouden. Ook resteren verschillende hekpijlers met de naam Spaarnberg.

Gepubliceerd op 30-05-2017