De voorm. Luth. begraafplaats in Muiderberg betekenis & definitie

(bij Badlaan 26) werd in 1789-'92 aangelegd in opdracht van Tobias Kool voor de ‘Luthersen en het Oude Licht’. In 1879 volgde de verandering in ‘Chr.

Familiebegraafplaats’ (sinds 1956 Alg. begraafplaats).Bij de ingang staat een klein 19de-eeuws ontvangstgebouw met veranda (1880). Er zijn veel forse grafkelders en rijke graftekens, waaronder het uitzonderlijk rijke grafmonument voor F.F. Groen van Waarder († 1882) met een omfloersde vaas op cippus en twee liggende honden (gesigneerd door D. Weegewijs). Interessant zijn verder de graftekens voor de familie De Monchy-Westendorp (1899), steenhouwer Ch.J.F. Sigault († 1831), hoogleraar J. van Geuns († 1880), schrijver J. van Maurik († 1904), componist G.A.

Heinze († 1904) en de directeur van de Amsterdamse Gemeentelijke Woningdienst A. Keppler († 1941).