De ruïne van kasteel Brederode in Santpoort betekenis & definitie

(Velserenderlaan 2) bestaat uit restanten van een omgracht vierkant kasteel met drie vierkante en één ronde hoektoren (circa 1275) en een omgrachte voorburcht (circa 1300). Mogelijk liet Willem van Teylingen, die in 1244 onder de naam Van Brederode wordt genoemd, al eerder een kasteel bouwen. Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten raakte het kasteel beschadigd en werd het in 1351 tot op de fundamenten afgebroken.

Na herbouw op de oude grondslag volgde een tweede verwoesting in 1426. Het vervolgens rond 1460 tot edelmanswoning verbouwde kasteel werd in 1573 door Spaanse troepen verwoest en verviel daarna tot ruïne. Na opgravingen (1862-'71) heeft men de ruïne - sinds 1869 rijkseigendom - geconsolideerd (1862 tot 1903) en zijn delen van het muurwerk opnieuw opgetrokken. Hierbij waren V. de Stuers, A. van der Steur, P.J.H. Cuypers (ontwerp overkapping noordoosttoren) en J.A. van Lokhorst betrokken. De opzichterswoning op de voorburcht dateert uit 1871.

Gepubliceerd op 30-05-2017