De ruïne van Huis ter Kleef in Haarlem betekenis & definitie

of ‘Huis te Schoten’ (Kleverlaan 9, Schoten). Dit midden 13de eeuw gestichte kasteel begon als een donjon en groeide vanaf circa 1325 in fasen uit tot een compact kasteel.

Na de overdracht aan gravin Margaretha van Kleef in 1403 kwam de benaming Huis ter Kleef in zwang. Alva liet het kasteel in 1572 opblazen. De omgrachte ruïne bevat muurwerk van de donjon, een keukenvleugel (begin 14de eeuw), een noordtoren (eind 14de eeuw?), een traptoren (15de eeuw) en de weermuur van de binnenplaats. Sinds 1715 bezit de stad Haarlem de ruïne, die in 1910 werd opgenomen in de stadskweektuin (L.A. Springer). Delen van de ruïne zijn opgehoogd in 1973-'75 en bij nader onderzoek in 1990-'94. Daarna is het muurwerk grotendeels weer toegedekt met aarde en beplant.

Van de bebouwing op de voorhof resteert een rechthoekig gebouw voorzien van een achtzijdig traptorentje met ingesnoerde spits. Bij de bouw van het aangrenzende kantoor voor de sector stadsbeheer (1985) zijn de fundamenten aangetroffen van een kaatsbaan (circa 1625).

Gepubliceerd op 26-05-2017