De Herv. kerk in Uitgeest betekenis & definitie

(Kerkbuurt 1), oorspronkelijk gewijd aan Maria Geboorte, is een kerk met driezijdig gesloten koor en een toren van vijf geledingen met ingesnoerde gemetselde spits. Van de begin 14de eeuw opgetrokken eenbeukige kruiskerk resteren delen van de kopse muren van het dwarsschip, evenals een gedeelte van de westgevel.

De laatromaanse toren verrees eerste helft 14de eeuw. Het schip kreeg eind 15de eeuw de huidige breedte en rond 1500 bouwde men het laat-gotische koor. Het zuidportaal met trapgevel dateert van 1635. In de toren hangt een door Francois en Pieter Hemony gegoten klok (1650). De gemetselde torenspits werd in 1726 vernieuwd. De kerk is gerestaureerd in 1925-'26 (Tj. Kuipers) en in 1977-'79. Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven. De smalle zijbeuken in de kerk zijn ontstaan door het aanbrengen van zuilen en scheibogen in 1635 (zuidzijde) en 1906 (noordzijde) en zijn voorzien van dwarse houten steekkappen. Tot de inventaris behoren een preekstoel en doophek (beide eind 17de eeuw) en een orgel van P. Flaes (1869). De vloer bevat laat-16de- en 17de-eeuwse zerken.

De voorm. pastorie (Castricummerweg 2-4) stamt uit 1659 en is een U-vormig gebouw voorzien van houten topgevels met geschulpte windveren.

Gepubliceerd op 30-05-2017