De Herv. kerk in Twisk betekenis & definitie

(Dorpsweg 121) is een langgerekte eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met balustrade en achtkantige gemetselde spits. Het vermoedelijk laat-14de-eeuwse gotische schip is deels opgetrokken met gele kloostermoppen (noordzijde).

De laat-gotische toren met slanke geprofileerde spitsboognissen verrees in de tweede helft van de 15de eeuw en bevat een door Geert van Wou en Johannes Schonenborch gegoten klok (1521). Begin 16de eeuw werd de oostelijke helft van het schip verhoogd en verlengd met een nieuw koor onder één doorlopende kap met houten tongewelf. Het westelijke deel van het schip heeft men in de 18de eeuw tot consistoriekamer verbouwd. Een reparatie en bepleistering volgden in 1850. De toren is gerestaureerd in 1934-'36 (D. Saal) en bij een restauratie in 1976-'81 (J. Schipper) is de kerk ontpleisterd.

Het interieur wordt gedekt door een 16de-eeuws houten tongewelf met trekbalken, waarvan de in 1850 omtimmerde korbeelstellen zijn verwijderd bij de restauratie rond 1980. Verder heeft men toen acht lange tijd in het Rijksmuseum ondergebrachte gebrandschilderde vensters met cartouches in kwabornamentvormen (1696) herplaatst. Tot de inventaris behoren een preekstoel (1731) met gesneden voorstellingen van de vier evangelisten, een doophek met een houten en een koperen lessenaar (1731 en 1763) en een door E. Leichel gebouwd orgel (1890).

De voorm. pastorie (Dorpsweg 120) is een rijk eclectisch middenganghuis uit 1878 met een hoger opgaand middenrisaliet voorzien van een balkon op zuiltjes.