De Herv. kerk in Spaarndam betekenis & definitie

(Kerklaan 4) is een T-vormige kerk met een consistoriekamer en een dakruiter met ingesnoerde spits. Ter plaatse van een door storm vernielde kapel werd deze kerk in 1627 gebouwd met driezijdig gesloten korte zijden. In 1663 volgde de aanbouw van een eveneens driezijdig gesloten dwarsbeukm (noordzijde).

In de dakruiter hangt een klok uit 1764. Het oostportaal dateert uit 1830. De kerk is gerestaureerd in 1981-'82. Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven met trekbalken. Tot de inventaris behoren een preekstoel (1665), een doophek en banken (derde kwart 17de eeuw), een orgel (circa 1715) en twee scheepsmodellen (eind 18de eeuw). Verder is er het graf van Nicolaus Samuelsz Cruquius († 1754). Het kerkhof werd vóór 1829 vooral gebruikt voor het begraven van drenkelingen.

Gepubliceerd op 30-05-2017