Boerderijen in Hippolytushoef betekenis & definitie

Het voorhuis van de boerderij Elft 42 is in de top van de schoudergevel in baksteen gedateerd ‘1734’, maar in opzet is deze boerderij vermoedelijk nog 17de-eeuws (klezoortjes op de hoeken). Kenmerkend voor Wieringen is de langgerekte tweevaksschuur met daarin een van de buitenzijde bereikbare hooischuur (grondtas) en wagenstik (wagenschuur), geflankeerd door een smaller, lager deel (uutlid) en een achterhuis (koestal) dat overgaat in een uitbouw van het woongedeelte. Andere voorbeelden van dergelijke boerderijen zijn Hoge Elft 1, Oosterklief 36 (circa 1800), Kerkhofsteeg 1 en Belt 39 (begin 19de eeuw).

Voorbeelden van een stolpboerderij met woonhuisuitbouw zijn Slingerweg 77 (circa 1870) en Oosterklief 6 (1883). Een kleinere stolpboerderij is Beltstraat 10 (circa 1890).

Gepubliceerd op 26-05-2017