Boerderijen in Hilversum betekenis & definitie

Van de oorspronkelijke agrarische bebouwing van Hilversum is weinig overgebleven. De Boerderij van Houtman (Langestraat 103), eertijds ‘Erve Hooiberg’ genoemd, werd in 1768 na de dorpsbrand herbouwd en heeft een klokgevel met hardstenen hoekvoluten en een rondboogfronton.

Een vergelijkbare hoofdvorm en gezwenkte geveltop bezit Herenstraat 65 (circa 1820).Van de verspreid liggende boerderijen zijn verder noemenswaardig de Corvershof (Corverslaan 1; 1780-'90), de mogelijk in 1826 na brand herbouwde krukhuisboerderij Corverslaan 2, de langhuisboerderij Egelshoek 6 (circa 1905) en de boerderij Vredebest (Egelshoek 4; circa 1910) met dwars voorhuis.