Bedrijfstak betekenis & definitie

Een groep bedrijven die hetzelfde produkt of dezelfde produktsoort voortbrengen.