Walter Küchler betekenis & definitie

Duitsch romanist van neoidealistische richting. * 19 Juli 1877 te Essen. Hoogleeraar te Hamburg.

Voorn. werken: Französ. Romantik (1908); Renan (1920); Molière (1929).