Walter Lüttwitz betekenis & definitie

Freiherr von, Pruisisch generaal. * 2 Febr. 1859 te Bodland. Tijdens den Wereldoorlog commandant van een legerkorps. Als opperbevelhebber in de Marken bedwong hij in 1919 den opstand der Spartacisten.

Daarna werd hij opperbevelhebber van het leger. In 1920 nam hij deel aan den mislukten Kapp-Putsch, waarna hij werd ontslagen. van Voorst tot Voorst