Scottus Marianus betekenis & definitie

Benedictijn, kroniekschrijver. * Ca. 1028, ✝ ca. 1082/3. De Ier Moel-Brigte (knecht van Brigitta) werd 1056 Benedictijn in Keulen. In 1059 werd hij priester gewijd, maar werd toen incluse (zie ➝ Kluizenaar) in Fulda.

Na tien jaar liet de bisschop van Mainz hem uit zijn kluis halen, waarop hij in Mainz hetzelfde leven voortzette. Hij schreef een kroniek, die weinig zelfstandige waarde bezit, maar waarin hij overvloedig gebruik maakt van de chronographische, patristische en hagiographische literatuur. Opsomming zijner bronnen geeft: Manitius, Gesch. d. lat.

Lit. d. Mittelalters (II 1923).Franses.