R.K.N.A.U betekenis & definitie

Afk. voor R.K. Ned.

Athletiek Unie; deze is gevestigd te Den Bosch en opgericht 7 Sept. 1930. Haar doel is de onderlinge samenwerking van de aangesloten (diocesane) bonden te behartigen en het geven van raad en voorlichting op het gebied der athletiek-beoefening.