Quagga betekenis & definitie

(Equus quagga Gm.), een soort zebra van de fam. der paardachtigen, leefde vroeger in Z. Afrika, maar is daar door de intensieve jacht der Boeren geheel uitgeroeid.

Onder den naam q. rekent men vsch. variëteiten, die in kleur en teekening allerlei overgangen vertoonen van een geheel zwart-wit gestreept tot een eenkleurig haarkleed, dat slechts strepen op kop en hals vertoont. Keer.