Qu’est ee que le tiers état betekenis & definitie

Titel van bekend geschrift tegen den adel, van ➝ Siéyès.