M.G. Kyle betekenis & definitie

Prof. aan het Xenia Pittsburgh Seminary, hoofdredacteur van het tijdschrift Bibliothcca Sacra. * 7 Mei 1858, ✝ 23 Mei 1933. Ondernam in 1924 met W. F.

Albright ter verkenning van Zoar een expeditie door de omgeving ten Z. van de Doode Zee, en leidde met denzelfden geleerde de opgraving van → Beit Mirsim (1926 en vlg. jaren).Voorn. werken: Explorations at Sodom (Londen 1929); Excavating Kirjat-Sepher’s Ten Cities. A Palestina Fortress from Abraham’s Days to Nebuchadnezzar’s (Grand Rapids, Michigan 1934). A.v.d.Born