J. Rammazeyn betekenis & definitie

Boekdrukker te Den Haag, waar hij in 1656 in het gilde trad. Hij drukte er vsch. bekende werken, bijv.

Ockenburgh. Ook de Gazette de la Haye.

Schrijver van lofdichten, gaf hij afzonderlijk uit Jockende Ernst of het Loon der Goede en Straf der Quaede etc. Zinnenspel '1671).

Vermeeren Lit.: Kalff, Gesch. der Ned. Lett. (V, 135); Frederiks en v. d.

Branden (in : Biogr. Wbk. 21391, 636).