J. dabin betekenis & definitie

J. dabin - Belgisch rechtsgeleerde, professor van Burgerlijk Recht aan de Katholieke universiteit te Leuven. *1889. Voorn. werken: La Théorie de la Cause (1919); La Philosophie de l’Ordre juridique positif (1929).