Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 22-07-2019

Folklore

betekenis & definitie

Folklore - Deze term werd het eerst gebruikt in een Athenaeumnummer van 1846 door mr. Thoms, secretaris der Cambden-Society, die zijn opstel schreef onder den schuilnaam Ambrose Merten.

Volgens hem omvatte folklore „the traditional beliefs, legend and customs, current among the common people”. In 1877 werd te Londen de Folk-Lore Society opgericht.

Met de vertaling van het Eng. woord door „volkskunde” werd het een wetenschap van volk en volksaard. Zie verder → Volkskunde.

Knippenberg