Dabir betekenis & definitie

Dabir - (Debir), Israëlietische naam van de Cananeesche stad → Cariath Sepher, door Othoniël voor Caleb veroverd (Jos. 15.15 vlg.). Hier woonden voorheen de Enacim (Jos. 11.2). Josuë wees deze stad aan als levietenstad (Jos. 21.15).

Men zoekt D. in Bait Mirsim ten Z.W. van Hebron. Voor opgravingen, zie → Beit Mirsim. Voor D. in Jos. 13.26, zie → Lidbir en → Lodebar. Simons