C) Waardeering betekenis & definitie

De r. is dé dichtsoort van onzen tijd, het meest geschreven en gelezen. Zedelijke gevaren zijn aan zeer vele verbonden ; daarom zijn roman-repertoria ➝ Lectuurgids) en tijdschriften als ➝ Boekenschouw onontbeerlijk. v. d.

Eerenbeemt.Lit.: men zie de leer- en handboeken van aesthetica, poëtica en letterkunde. Voor Ned. speciaal van belang : VV. v. Leeuwen, Naturalisme en Romantiek (1935) ; J. Prinsen, De hist. r. (1919) ; M. H. v. Campen, Ned. romancières (1921); C.

Tazelaar, Moderne romankunst (31923); A. Romein-Verschoor, De Ned. romanschrijfster na 1880 (1935) ; C. Tazelaar, Het proza der nieuwe zakelijkheid (z.j.). Verder meer in het algemeen : J. Prinsen, De r. in de 18e e. in W. Europa (1925); B. v.

Meurs, De r. (1870); Anonym, Gedanken über den christl. Romanschriftsteller (in : Der Gral, XXX 1935-’36, 465).