Eenlge — enkele — ettelijke — menig — sommige — ver¬scheidene betekenis & definitie

Telwoorden om eene onbepaalde hoeveelheid dingen eener zelfde soort aan te duiden. Bij enkele is dit aantal zeer gering, bij eenige gering, bij verscheiden tamelijk groot.

Ettelijk, sommige, menig houden tusschen eenige en verscheidene het midden. Menig wordt alleen in het enkelvoud gebruikt en blijft veelal onverbogen. Menigeen. Menigmaal. Ik heb daar menig genoegelijken dag doorgebracht.