Individuele vrije interviews betekenis & definitie

Kiezen moderators bij de aanpak van hun probleem voor kwalitatief onderzoek, dan nemen zij zowel focusgroeponderzoeken als vrije interviews als methoden in overweging. Individuele vrije interviews zijn vooral geschikt wanneer er behoefte bestaat aan een gedetailleerd en grondig inzicht in percepties, meningen, houdingen, motieven en gedrag van personen uit de doelgroep.

Deze methode heeft de voorkeur wanneer het te onderzoeken proces, zoals waarnemen, oriƫnteren, kiezen, beslissen, motiveren, gebruiken in relatie tot een product, object of verschijnsel, in hoge mate individueel is bepaald.