Indirecte vragen betekenis & definitie

Naast de open vragen wordt in focusgroeponderzoek ook gebruikgemaakt van indirecte vraagtechnieken door aan de deelnemers te vragen zich in te leven in een bepaalde situatie, afbeelding of rol.

Deze technieken trachten emotionele of rationele remmingen bij deelnemers te verminderen. Voorbeelden van indirecte vraagtechnieken zijn vrije associatie, rollenspel, fotomateriaal (waaronder afbeeldingen van landschappen, stenen, bloemen en dieren), collagetechnieken, cartoons en personificatie. Deze hulptechnieken kunnen duidelijkheid verschaffen over onderwerpen die gevoelig liggen of moeilijk zijn te verwoorden. Ze dragen ook bij aan de interactie van de deelnemers.