Drainage betekenis & definitie

Het versneld afvoeren van overtollig grondwater door het aanleggen van bijvoorbeeld greppels of buizen.