Valsche handteekening betekenis & definitie

Valsche handteekening - bij endossement van een wissel doet de andere, echte handteekeningen, hare waarde niet verliezen.

Gepubliceerd op 14-03-2019